انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه گیلان
 
 
 

جهت آشنایی  بیشتر دوستان با رشته زیست شناسی به شرح گرایش ها ، ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد و انواع دانشگاه ها جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد این رشته می پردازیم :

 گرایش های زیست شناسی در مقطع کارشناسی  :

 1. عمومی
 2. علوم گیاهی
 3. علوم جانوری
 4. دریا
 5. سلولی و مولکولی
 6. ژنتیک
 7. بیوتکنولوژی ( زیست فنآوری )
 8.  دبیری زیست شناسی  

اما فارغ التحصیلان این رشته در چه دانشگاه هایی و چه گرایش هایی می توانند( در ایران ) ادامه تحصیل بدهند :

 

الف : دانشگاه ها :

 • دانشگاه های وابسته به وزارت علوم
 • دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت
 •  دانشگاه آزاد
 • دانشگاه  های بین المللی ( مثل دانشگاه کیش وابسته به دانشگاه تهران ) 
 •  دانشگاه های پیام نور که از طریق فراگیری دانشجو می پذیرند.

نکته : طی چند سال اخیر ادامه تحصیل از مقطع کارشناسی زیست شناسی به پزشکی در دانشگاه تهران فراهم شده که این طرح در مرحله آزمایشی است ( برای دانستن شرایط  ادامه تحصیل در رشته پزشکی کلیک کنید )

شرایط پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1386  :

لف) شرايط ورود به دوره
1-    مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور
2-    برخورداري از سلامت تن و روان بر اساس ضوابط شوراي عالي برنامه ريزي
3-    فارغ التحصيل مقطع كارشناسي كليه رشته هاي مصوب گروه علوم پزشكي
4-    حداكثر سن در زمان ثبت نام آزمون 25 سال تمام
5-    معدل كل ديپلم بالاتر از 18
6-     معدل مقطع كارشناسي بالاتر از 16
7-    داراي مدرك معتبر زبان انگليسي طبق جدول 1
8-    قبولي در آزمون ورودي
تبصره: دانشجويان مشمول آيين نامه استعدادهاي درخشان در رشته هاي مورد پذيرش از بند پنج و شش آيين نامه معاف مي باشند.
 
ب) آزمون ورودي
1-    آزمون ورودي از دو آزمون كتبي و آزمون‌هاي فراشناختي تشكيل مي شود.
1-1- آزمون كتبي شامل سؤالات چندگزينه اي بوده و مواد درسي آن به شرح زير است.
فيزيولوژي نظري (ضريب 3)، ميكروب شناسي شامل باكتري شناسي، ويروس شناسي و انگل شناسي پزشكي (ضريب 3)، آناتومي نظري (ضريب 3)، بيوشيمي نظري    (ضريب 2)، بافت شناسي نظري (ضريب 2)، ايمونولوژي نظري (ضريب 2)، زبان عمومي (ضريب 2)، ژنتيك (ضريب 1)، روانشناسي (ضريب 1)، تغذيه (ضريب 1)، فيزيك پزشكي (ضريب 1)، دروس اصول خدمات بهداشتي و بهداشت و تنظيم خانواده (ضريب 1)، دروس اصول اپيدميولوژي و مبارزه  با بيماري ها و آمار مقدماتي (ضريب 1)
2-1- آزمون كتبي هم حد نصابي و هم رقابتي است. از بين كساني كه حد نصاب قبولي را      آورده اند دو برابر ظرفيت پذيرش، از بالاترين نمرات، براي ورود به مرحله مصاحبه پذيرفته     مي شوند.
2- آزمون‌هاي فراشناختي از دو مرحله مصاحبه و آزمون كتبي بررسي توانايي‌هاي فراشناختي و تفكر انتقادي تشكيل مي‌شود.
1-2- پذيرفته شدگان آزمون كتبي به مرحله مصاحبه وارد مي شوند.
2-2- مصاحبه حضوري بر اساس چك ليست بوده و دو مرتبه توسط دو تيم آزمون گيرنده مستقل انجام مي شود. ميانگين اين دو مصاحبه نمره نهايي مصاحبه حضوري است.
3-2- آزمون تعيين توانايي هاي فرا شناختي به صورت سؤالات چندگزينه اي است و براي تمامي پذيرفته شدگان در آزمون كتبي برگزار مي شود.
 3- پذيرش نهايي به تعداد نصف پذيرفته شدگان آزمون كتبي و بر اساس فرمول زير است: 

معيار

درصد

نتيجه آزمون كتبي

70 %

ميانگين نتايج دو مصاحبه حضوري و آزمون تعيين توانايي هاي فرا شناختي و تفكر انتقادي

30 %

 تبصره: شرط لازم براي قبولي كسب حدنصاب تعيين شده در مراحل آزمون خواهد بود.
جدول 1. فهرست مدارك زبان انگليسي مورد قبول براي پذيرش دانشجوي پزشكي از مقطع كارشناسي 

نام مدرك زبان

حد نصاب قبولي

TOEFL

500

IELTS

6

MCHE

50

داوطلباني كه شرايط ورود به دوره را كسب كرده ولي مدرك زبان ندارند به طور مشروط ثبت نام به عمل آمده و بايد تا قبل از آزمون جامع علوم پايه مدرك مذكور را ارائه كنند، در غير اينصورت از ادامه تحصيل منع خواهند شد.

ب : گرایش ها

اول : گرایش های زیست شناسی در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم

 • گرایش های علوم گیاهی شامل : سیستماتیک اکولوژیک ، فیزیولوژی گیاهی ، زیست شناسی تکوینی، اکولوژی ( تاکسونومی ، سیستماتیک )  
 • گرایش علوم جانوری شامل : فیزیولوژی جانوری ، سلولی تکوینی ، بافت شناسی و جنین شناسی ، بیوسیستماتیک جانوری ، بافت شناسی آبزیان ، بافت جنین شناسی
 • علوم سلولی و مولکولی
 • ژنتیک
 • بیوتکنولوژی ( زیست فناوری ) : امسال فقط گرایش میکروبی پذیرش داشته است. 
 • میکروبیولوژی
 • بیوفیزیک 
 •  بیوشیمی

 چند نکته :

 •  آزمون زیست شناسی به عنوان مجموع زیست شناسی برگزار می شود ، بدین معنی شما در روز جلسه امتحان کارشناسی ارشد وزارت علوم سوالات تمامی گرایش های فوق ( به جز بیوتکنولوژی ) را دریافت می کنید اما زمان مناسب برای جواب دادن به سوالات همه گرایشات در اختیار شما قرار داده نمی شود.
 • رشته بیوتکنولوژی به عنوان رشته شناور می باشد. بدین معنی که آزمون آن جدا از سایر گرایشات می باشد و می توان همزمان سایر گرایشات زیست شناسی را در قالب مجموعه زیست شناسی و بیوتکنولوژی را به عنوان رشته شناور جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد انتخاب کرد. در این صورت شما در 2 کنکور به صورت جداگانه شرکت کرد. ( معمولا کنکور گرایش بیوتکنولوژی در روز های پنجشنبه و سایر گرایشات در روز جمعه می باشد ).
 •  امتحان کنکور وزارت علوم در بهمن ماه انجام می گیرد.

 ظرفیت پذیرش  در سال 1388: 

 •   کلیه گرایش های علوم گیاهی : روزانه 174 نفر ، شبانه : 107 نفر ، پیام نور : 30نفر.  مجموع :311 نفر   
 •  کلیه گرایش علوم جانوری : روزانه 146 نفر ، شبانه 75 نفر ، پیام نور : 30 نفر ، غیرانتفاعی : 5 نفر . مجموع 256 نفر
 • علوم سلولی و مولکولی : روزانه  86 نفر ، شبانه 11 نفر ، غیرانتفاعی  15 نفر . مجموع  127 نفر
 • ژنتیک : روزانه 32 نفر ، شبانه  8 نفر ، مجموع : 40 نفر
 • بیوتکنولوژی ( زیست فناوری ) : روزانه 12 نفر ( 5 نفر دانشگاه الزهراء) ، شبانه 3 نفر . مجموع  15 نفر
 • میکروبیولوژی : روزانه  29 نفر ، شبانه 10 نفر . مجموع 39 نفر
 • بیوفیزیک : روزانه 16 نفر ، شبانه  6 نفر . مجموع 22 نفر
 • بیوشیمی : روزانه 50 نفر ، شبانه 35 نفر ، پیام نور : 30 نفر . مجموع : 115 نفر

دوم : گرایش های زیست شناسی در دانشگاه های  وابسته به وزارت بهداشت  :

 • انگل شناسی ( گرایش های عمومی ، جانوری ، میکروبیولوژی و  سلولی و مولکولی می توانند این رشته را انتخاب کنند ) : ظرفیت پذیرش : 34 نفر
 •  ایمنی شناسی (  گرایش های عمومی ، جانوری ، ژنتیک ،  میکروبیولوژی و  سلولی و مولکولی می توانند این رشته را انتخاب کنند ). ظرفیت پذیرش : 33 نفر
 • بیوشیمی بالینی ( کلیه گرایش های زیست شناسی ). ظرفیت پذیرش: 55 نفر
 • حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ( کلیه رشته ها ). ظرفیت پذیرش: 13 نفر
 • ژنتیک انسانی (کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 26 نفر
 • علوم تشریحی (کلیه گرایش های زیست شناسی) . ظرفیت پذیرش: 34 نفر 
 •  علوم تغذیه ( زیست جانوری ، عمومی ، سلولی و مولکولی ، شیلات و آبزیان ): ظرفیت پذیرش: 36 نفر
 • علوم بهداشتی در تغذیه ( زیست جانوری ، میکروبیولوژی ، سلولی و مولکولی ). ظرفیت پذیرش: 14 نفر
 • فیزیولوژی (کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 46 نفر
 • قارچ شناسی پزشکی (کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 9 نفر
 • میکروبیولوژی (کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 45 نفر
 • ویروس شناسی پزشکی (کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 13 نفر
 • خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 24 نفر
 • سم شناسی (کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 26 نفر
 • نانوتکنولوژی پزشکی (کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 6 نفر
 • بیوتکنولوژی پزشکی (کلیه گرایش های زیست شناسی) . ظرفیت پذیرش: 19 نفر
 • رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی ( زیست شناسی سلولی و مولکولی ، ژنتیک ). ظرفیت پذیرش: مشخص نشده  

چند نکته :

 • امتحان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در اواخر خرداد ماه انجام می گیرد.
 • سهمیه های انتخابی جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به قرار : 1 – سهمیه کارکنان وزارت بهداشت ( 20 % ) 2- سهمیه کارکنان مناطق محروم وزارت بهداشت و موسسات وابسته ( 10% ) 3- سهمیه رزمندگان ( 20% ) 4 – سهمیه آزاد ( 50 % )

سوم : گرایش های زیست شناسی در دانشگاه های آزاد :

هر فارغ التحصیل می تواند تنها در یکی از رشته های زیر در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کند  :

 •   علوم جانوری
 • ژنتیک
 • سلولی و مولکولی
 • علوم گیاهی
 • میکروبیولوژی
 • بیوفیزیک
 • بیوشیمی
 • زیست دریا ( با گرایش های بوم شناسی دریا ، جانوران دریا ، آلودگی دریا،  گیاهان دریا ، شیمی دریا ،  فیزیک دریا )

نکته :

 • ظرفیت پذیرش در تمام رشته های علوم پایه  15 نفر می باشد.

چهارم : گرایش های زیست شناسی در دانشگاه های  بین المللی :

 برای آگاهی از نحوه پذیرش دانشجو ، گرایش ها و میزان شهریه دانشگاه بین المللی کیش بر روی لینک زیر کلیک کنید.

http://kish.ut.ac.ir

پنجم : فراگیر پیام نور :

دارندگان مدارك كارشناسي رسمي  مي توانند بدون توجه به نوع رشته كارشناسي خويش در دوره دانش پذيري هريك ازدوره هاي كارشناسي ارشد اعلام شده در زیر ثبت نام نمايند.

ليكن در صورتيكه رشته كارشناسي داوطلب با رشته كارشناسي ارشد انتخابي وي همنام و يا مشابه نباشد به تشخيص گروه آموزشي مربوط، چنين داوطلباني دردوره دانشجويي علاوه بر واحدهاي مصوب مقطع كارشناسي ارشد بايد تا حداكثر 24 واحد جبراني از مقطع كارشناسي همان رشته را با موفقيت بگذرانند.

 رشته های علوم پایه و فنی مهندسی : زمین شناسی ( چینه شناسی و فسیل شناسی ) ، زیست شناسی ( علوم گیاهی ، جانوری ، بیوشیمی ) ، شیمی ( معدنی ، آلی ، تجزیه ، شیمی فیزیک ) ، مهندسی کشاورزی ( اقتصاد کشاورزی ، بیوتکنولوژی کشاورزی ) ، آمار ( ریاضی ) ، ریاضی ( کاربردی ، محض ) ، فیزیک ، مهندسی صنایع ، مهندسی کامپیوتر ( نرم افزار )

          منبع وبلاگ :cmbio.blogfa.com  وبلاگ علوم سلولی مولکولی

 

 |+| نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 21:5  توسط شهناز اشرف پور  | 
 
  بالا